088.929.1789
Chat Zalo

Chỉ cắt wrap

Chỉ cắt wrap là đồ nghề cắt decal xe chuyên dụng,

Sợi chỉ mảnh siêu bền sử dụng cho những người làm nghề wrap chuyên nghiệp